ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT News 8/2565 : สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจาก CAAT

CAAT News 8/2565 : สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจาก CAAT

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ได้รับใบรับรองการดำ

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจาก CAAT

          สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) โดยนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการ CAAT มอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ให้การท่าอากาศยานอู่ตะเภา (กทภ.) กองทัพเรือ โดยมีพลเรือเอก วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ CAAT

          ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ (Public Aerodrome Operating Certificate: PAOC) เป็นเอกสารที่ออกให้กับเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินที่ได้รับอนุญาตในการเปิดให้บริการแก่สาธารณะ  ทำให้สามารถยืนยันได้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยานับเป็นสนามบินสาธารณะแห่งที่สองและสนามบินนานาชาติแห่งแรกที่ได้รับมอบใบรับรองนี้ภายใต้การพิจารณาด้วยกระบวนการใหม่ตามมาตรฐานสากล ภายหลังการจัดตั้ง CAAT

          สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ปัจจุบันได้ให้บริการสาธารณะแก่อากาศยานภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง มีความยาวทางวิ่ง 3,505 เมตร ซึ่งสามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ได้ทั้ง B777, B787, A330 รวมถึง Antonov และสนามบินแห่งนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักสำคัญของ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา เป็น “สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3″ ที่เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานดอนเมืองและ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยรถไฟความเร็วสูง ทำให้ทั้ง 3 สนามบินสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้มากถึง 200 ล้านคนต่อปี

_______________________________________
CAAT News ฉบับที่ 8/2565 วันที่ 2 มีนาคม 2565
กองสื่อสารองค์กร

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/