ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะที่ 1/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี พ.ศ. 2565

Post Content

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/