ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

IRPCT ร่วมกับ ARUN PLUS ยกระดับอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ดร. ปรีดา บุญศิลป์ ผู้จัดการใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี หรือ IRPCT และ คุณเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณพลัส จำกัด หรือ ARUN PLUS พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อยกระดับอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะชั้นสูงในสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ผ่านการจัดศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะและเทคโนโลยีใหม่ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อใช้ดำเนินการเรียนการสอน ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบทวิภาคีที่เป็นเลิศตลอดจนเป็นแหล่งฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาทุน และสามารถพัฒนาศักยภาพในการคัดเลือกเข้าทำงานในสถานประกอบการของ กลุ่ม ปตท. และบริษัทใน กลุ่ม ARUN PLUS

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์