ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อธิบดีกรมการจัดหางาน ยันไทยมีความพร้อมนำเข้าแรงงาน แจงส่งดีมานต์ให้ประเทศคู่สัญญา MOU แล้ว 1 เกือบแสนห้าหมื่นคน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากกรณีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้ประชาชนมีความกังวลในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 รวมทั้งตั้งขอสังเกตถึงกระบวนการนำเข้าแรงงานข้ามชาติว่ามีความพร้อมและความรวดเร็วเพียงพอหรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีการบริหารจัดการอย่างป็นระบบโดยคำนึงถึงปัญหาขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง สถานประกอบการ และความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของประชาชนในประเทศ

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์