ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“คณะกรรมการหมู่บ้าน” มุ่งสร้างเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมประชาชนพึ่งตนเองได้ พร้อมชูรางวัลหมู่บ้านเข้มแข็ง

กรมการปกครอง เดินหน้านโยบายต่อเนื่องส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) สำหรับการดำเนินการล่าสุดได้มีการมอบรางวัลหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 จำนวน 93 รางวัลทั่วประเทศ เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน 9 มีนาคม 2565 โดยได้แบ่งประเภทรางวัลเป็นระดับจังหวัด 93 รางวัล, ระดับอำเภอ 887 รางวัล และ ระดับตำบล 7,069 รางวัล เพื่อสร้างกำลังใจและแรงกระตุ้นให้กับคนในชุมชน

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์