ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สอศ.ประชุม 88 สถานศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ได้วางเป้าหมายเชิงนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์