ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศูนย์นวัตกรรม IRPC ให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

คุณพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักวิจัย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ให้การต้อนรับผู้บริหารและนิสิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรม IRPC เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ IRPC ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ในงานทางด้านการแพทย์และสุขภาพ ตอบรับกระแสแนวโน้มของโลก นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับโอกาสในความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมร่วมกัน ผ่านความรู้ความสามารถของแต่ละฝ่ายอีกด้วย

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์