ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พ่อเมืองกรุงเก่า นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต้อนรับวันปีใหม่ 2565

พ่อเมืองกรุงเก่า นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต้อนรับวันปีใหม่ 2565

             พ่อเมืองกรุงเก่า นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต้อนรับวันปีใหม่ 2565

เช้าวันที่ 1 มกราคม 2565 ณ โดมเอนกประสงค์ วัดพนัญเชิง วรวิหาร พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร นำพระสงฆ์ร่วมรับบิณฑบาต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 โดย นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ และพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ รับศีลรับพร เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว 

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร ถวายแด่พระสงฆ์และสามเณรตามประเพณีวีถีไทย เช่นเดียวกับวัดอื่นๆในจังหวัด เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ พร้อมทั้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เสริมสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2565 

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : Read More