ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองผู้ว่าฯอยุธยา(3) ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ อ.บางปะหัน และ อ.มหาราช

รองผู้ว่าฯอยุธยา(3) ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ อ.บางปะหัน และ อ.มหาราช

        รองผู้ว่าฯอยุธยา(3) ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ อ.บางปะหัน และ อ.มหาราช 
        วันนี้ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09:15 น. ที่วัดนาค อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนจุดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และประชาชนอายุ 18-59 ปี ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน วัดนาค ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ร.ต.ต.หญิงสายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอบางปะหัน นายแพทย์พงศกร อมรชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะหัน นายอนันต์ ประเสริฐทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอบางปะหัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้อนรับและให้ข้อมูล โดยในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 1 ในกลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 324 โดส และวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับทุกกลุ่มอายุผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และประชาชนทั่วไป อายุ 18 – 59 ปี จำนวน 452 โดส 
ต่อจากนั้น เวลา 09.45 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และประชาชน อายุ 18-59 ปี ณ โรงพยาบาลมหาราช อ.มหาราช โดยมี นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช นายกรณชัย ประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช  สาธารณสุขอำเภอ เสมียนตราอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล สำหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้ เป็นการฉีดให้กับกลุ่ม 608 จำนวน 288 คน แบ่งเป็น วัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 จำนวน 72 คนและวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 จำนวน 216 คน และตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทางโรงพยาบาลมหาราช จะจัดฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับประชาชนในแต่ละตำบล ควบคู่ไปกับการให้บริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและทักทายประชาชนพร้อมเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็ปไซน์ https://ayutthaya.prd.go.th/

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : Read More