ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ผ่านระบบสื่ออิเลคทรอนิคส์

คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ผ่านระบบสื่ออิเลคทรอนิคส์

      คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ผ่านระบบสื่ออิเลคทรอนิคส์ 
     วันที่ 10 กันยายน  2564 เวลา 09:30 น. ที่ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดและพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาผ่านระบบสื่ออิเลคทรอนิคส์ โดยมีคณะอนุกรรมการร่วมประชุมจากที่ตั้ง
  โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานะทางการเงิน การช่วยเหลือเยียวยา และผลการดำเนินงานช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม รวมทั้งพิจารณายุติคำขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมจำนวน 1 ราย ไม่อนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือฯ  จำนวน 2 ราย และพิจารณาค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหาย จำนวน 8 เรื่อง เป็นเงิน 348,250บาท  
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : Read More