ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และการกระทำผิดซ้ำ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และการกระทำผิดซ้ำ

    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และการกระทำผิดซ้ำ
    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น.ที่ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และการกระทำผิดซ้ำ โดยมี นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนที ชุุ่มเกษร อัยการจังหวัดคุ้มคุรองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมอบรม ร่วมในพิธีเปิดโครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีความรู้ทางกฎหมายถูกเอารัดเอาเปรียบ
    สำหรับการจัดโครงการนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย ได้เห็นชอบให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 190 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 95 คน ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา จัดอบรมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และรุ่นที่ 2 เป็นกลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
    ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้มิให้ถูกหลอกลวงหรือตกเป็นผู้เสียหาย รวมถึงเมื่อมีการกระทำผิดและได้รับโทษตามคำพิพากษาแล้ว ชุมชน สังคม จะสามารถช่วยกันระวังป้องกันมิให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำ อีกด้วย
ข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็ปไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : Read More