ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการหน่วยงานตรวจเยี่ยมชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้เดือดร้อน แนะนำเรื่องการดูแลตนเอง รวมถึงการจัดสวัสดิการทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการหน่วยงานตรวจเยี่ยมชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้เดือดร้อน แนะนำเรื่องการดูแลตนเอง รวมถึงการจัดสวัสดิการทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการหน่วยงานตรวจเยี่ยมชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้เดือดร้อน แนะนำเรื่องการดูแลตนเอง รวมถึงการจัดสวัสดิการทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
    วันที่ 11 พฤษภาคม 64 เวลา 10.00 น. ที่ชุมชนอาคารสงเคราะห์ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันเดินทางไปตรวจเยี่ยมนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้พี่น้องประชาชนในชุมชนอาคารสงเคราะห์พร้อมพูดคุยให้กำลังใจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวน 74 หลังคาเรือน รวมถึงการจัดสวัสดิการทางด้านสาธารณสุข ตามนโยบายของนายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ต้องการให้หน่วยงานตรวจเยี่ยมประชาชนในชุมชนต่างๆ พร้อมนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องในช่วงวิกฤตโรคโควิด – 19 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมลงพื้นที่แนะนำการดูแลตนเอง เพื่อให้ห่างไกลจากโรคโควิด – 19  รวมถึงแนะวิธีการทำน้ำยาล้างมือจากแอลกอฮอร์เพื่อให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง โดยกำหนดจะดำเนินการตรวจเยี่ยมครั้งต่อไปในวันที่ 13 พฤษภาคมนี้ ในพื้นที่ชุมชนโพธาราม ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเทศบาลเมืองอโยธยา อีกด้วย

ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : Read More