ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองผู้ว่าฯอยุธยา นำคณะตรวจเยี่ยมชุมชนโพธาราม เทศบาลเมืองอโยธยา เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการจัดสวัสดิการทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รองผู้ว่าฯอยุธยา นำคณะตรวจเยี่ยมชุมชนโพธาราม เทศบาลเมืองอโยธยา เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการจัดสวัสดิการทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

   รองผู้ว่าฯอยุธยา นำคณะตรวจเยี่ยมชุมชนโพธาราม เทศบาลเมืองอโยธยา เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการจัดสวัสดิการทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
   วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ชุมชนโพธาราม  ตำบลไผ่ลิง เทศบาลเมืองอโยธยา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ด่านชัยวิจิตร นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอโยธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการจัดสวัสดิการทางด้านสาธารณสุขในชุมชนโพธาราม พร้อมพูดคุยให้กำลังใจประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอโยธยา จำนวน 22 ชุด ตามนโยบายของนายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ต้องการให้หน่วยงานตรวจเยี่ยมประชาชนในชุมชนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องในช่วงวิกฤตโรคโควิด – 19 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมลงพื้นที่แนะนำการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19  
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : Read More