ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา โปรดให้ ผู้แทนพระองค์ เชิญผ้าทรงสะพักที่ทรงอธิษฐานจิตไปน้อมถวายหลวงพ่อใหญ่ และเชิญเครื่องสังฆทานไปถวายเจ้าอาวาสวัดโตนดเตี้ย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดให้ ผู้แทนพระองค์ เชิญผ้าทรงสะพักที่ทรงอธิษฐานจิตไปน้อมถวายหลวงพ่อใหญ่ และเชิญเครื่องสังฆทานไปถวายเจ้าอาวาสวัดโตนดเตี้ย

   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา โปรดให้ ผู้แทนพระองค์ เชิญผ้าทรงสะพักที่ทรงอธิษฐานจิตไปน้อมถวายหลวงพ่อใหญ่ และเชิญเครื่องสังฆทานไปถวายเจ้าอาวาสวัดโตนดเตี้ย

   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดโตนดเตี้ย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา โปรดให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง  เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญผ้าทรงสะพักที่ทรงอธิษฐานจิตน้อมถวายหลวงพ่อใหญ่ พระประธานวิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดโตนดเตี้ย ถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์ ตรีบุปผา ปลัดจังหวัด นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกอบจ.พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

วัดโตนดเตี้ย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่มีต้นตาลโตนดอยู่จำนวนมากในชุมชนริมคลองช่องสะเดา ซึ่งเป็นชุมชนโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งใช้เป็นเส้นทางเดินทัพในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีต  ปัจจุบัน วัดโตนดเตี้ย ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงอุปถัมภ์บูรณะพระวิหารเก่า ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อใหญ่” พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 180 เซนติเมตร
วัดโตนดเตี้ยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนามว่า พระครูเกษมพัฒนากรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2550-2552 วัดโตนดเตี้ยได้รับพระกรุณาธิคุณในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาา(ในขณะนั้น)ทรงดำริให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารศักดิ์สิทธิ์และดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดี โดยหลักฐานที่พบได้แก่ ฐานอุโบสถเดิม ชิ้นส่วนพระพุทธรูปสำริดชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม และชิ้นส่วนภาชนะดินเผา เป็นต้น

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : Read More