ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ไปรษณีย์ไทย เปิดศูนย์ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา(เยื้องวัดตูม) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการเติบโตขอเศรษฐกิจและชุมชน สนองตอบ Lifestyle ของสังคมยุคดิจิทัล

ไปรษณีย์ไทย เปิดศูนย์ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา(เยื้องวัดตูม) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการเติบโตขอเศรษฐกิจและชุมชน สนองตอบ Lifestyle ของสังคมยุคดิจิทัล

   ไปรษณีย์ไทย เปิดศูนย์ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา(เยื้องวัดตูม) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการเติบโตขอเศรษฐกิจและชุมชน สนองตอบ Lifestyle ของสังคมยุคดิจิทัล
   วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10:30 น. นายมูซาคาน เดเช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการภูมิภาค 1 ไปรษณีย์ไทย เป็นประธานในพิธีเปิดเคาน์เตอร์ให้บริการไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายบุญชู ไหมกัน ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 1 นายพนธ์หิรัณย์ ลี้สกุล รองปลัด อบต.วัดตูม และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
นายบุญชู  ไหมกัน กล่าวว่า บริษัทไปรษณีย์ไทย ได้ดำเนินการเปิดจุดให้บริการไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา แห่งนี้ เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน รวมทั้งวิถีชีวิต(Lifestyle) ของสังคมยุคดิจิทัล โดยปรับปรุงอาคารที่ทำการ ให้มีความสะดวกสบายและรองรับการเติบโตรอบด้านของชุมชนให้สามารถทำหน้าที่รับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน และ ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าติดกับลานจอดรถของศูนย์ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา(เยื้องวัดตูม) เปิดให้บริการไปรษณีย์ทุกประเภท ตั้งแต่เวลา 12:00-21:00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
นายมูซาคาน เดเช กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันไปรษณีย์ไทย เป็นองค์กรหนึ่งที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทุกด้านของสังคมเศรษฐกิจในประเทศและทั่วโลก เช่น E-Commerce (อีคอมเมิร์ส) การจำหน่ายสินค้าการซื้อสินค้าทางสื่อดิจิทัล การเก็บเงินปลายทางด้วยระบบ COD (ซีโอดี) ซึ่งเป็นบริการหนึ่งที่สนองตอบต่อวิถีชีวิต (Lifestyle) ของคนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี การส่งของชิ้นใหญ่ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 200 กิโลกรัม ด้วยบริการโลจิสโพสต์ การส่งสิ่งของที่กำหนดวันถึงได้ด้วยบริการบริการ EMS  (อีเอ็มเอส) บริการทั้งหลายเหล่านี้ เป็นการพัฒนาบริการของไปรษณีย์ที่ไม่หยุดนิ่ง เป็นองค์กรที่มี เครือข่ายชีวิต และเศรษฐกิจไทย ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เชื่อมโยงคนไทย เชื่อมโยงคนทั่วโลก การเปิดเคาน์เตอร์บริการแห่งนี้ จะช่วยเพิ่มมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน หน่วยงานราชการ บริษัทห้างร้าน ในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และเพิ่มความสะดวกสบาย เป็นการรองรับชุมชนที่มีการขยายตัวได้เป็นอย่างดี
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : Read More