ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

PEA อุทัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงและปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการ SUBSTATION ZERO OUTAGE ครั้งที่ 1

PEA อุทัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงและปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการ SUBSTATION ZERO OUTAGE ครั้งที่ 1

 PEA อุทัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงและปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการ SUBSTATION ZERO OUTAGE ครั้งที่ 1 
         
วันนี้ (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 09.00 น.  ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าโรจนะ 3 นายอาดุลรามา นิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างความมั่นคงและปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการ SUBSTATION ZERO OUTAGE สถานีไฟฟ้าโรจนะ3 และ หมู่บ้านดีดีแลนด์ โดยมี นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายปรีดา แตงสาขา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายบัณฑิต ปานท้วม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออุทัย  พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์, เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบชุดหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพ ติดตั้ง Splicing sleeve cover ครอบจุดเสี่ยง พร้อมทั้งเปลี่ยนลูกถ้วยที่มีแตกชำรุด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง 
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา กฟก.1 นอกจากนี้ ยังได้ระดมทีมช่างและผู้ชํานาญงาน รวมกว่า 100 คน จากการไฟฟ้าฯในสังกัด เพื่อบูรณาการทำงานเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจำหน่าย ลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง จ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนผู้ใช้ไฟในพื้นที่ จะได้รับประโยชน์ กว่า 2,000 ราย อีกด้วย

ข่าว  : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็ปไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : Read More