ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะกรรมการโรคติดต่อฯอยุธยา สั่งเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เร่งฉีดวัคซีนเข็ม3 ควบคุมการจัดกิจกรรม เข้มมาตรการสวมหน้ากาก

คณะกรรมการโรคติดต่อฯอยุธยา สั่งเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เร่งฉีดวัคซีนเข็ม3 ควบคุมการจัดกิจกรรม เข้มมาตรการสวมหน้ากาก

 คณะกรรมการโรคติดต่อฯอยุธยา สั่งเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เร่งฉีดวัคซีนเข็ม3 ควบคุมการจัดกิจกรรม เข้มมาตรการสวมหน้ากาก
วันที่ 17 กุมภาพันธ์  เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผอ.รมน.จว. นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ. นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระลอกเดือนมกราคม 2565 ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 236 ราย หายป่วยวันนี้ 181 ราย รักษาอยู่ 1,654 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย 
โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด – 19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ลักษระการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ในกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น งานแต่งงาน งานศพ และการจัดคาราวานจำหน่ายสินค้า เป็นต้น  เน้นการกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ ให้แต่ละอำเภอดำเนินการจัดตั้งศูนย์ CI (Community Isolation) ประจำอำเภอ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ของตนเอง  
ด้าน นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 เพิ่มอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการสกัดการแพร่ระบาดและรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งค้นหา ควบคุม และลดการแพร่ระบาด และให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์ CI (Community Isolation) ประจำอำเภอเพิ่ม รวมทั้งตั้ง Call Center อำเภอ เพื่อประสานงานการส่งต่อและดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการป้องกัน โดยการเร่งฉีดวัคซีนให้ครบเข็ม 3 ในทุกกลุ่มวัย และควบคุมการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม อาทิ งานแต่งงาน งานศพ การจัดคาราวานจำหน่ายสินค้า เป็นต้น จะต้องลงไปตรวจสอบมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน หรือแม้แต่อยู่ในบ้าน เพื่อป้องกันตนเอง บุคคลในครอบครัว และสังคม

ข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็ปไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : Read More