ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ไทยคู่ฟ้า เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2565

ไทยคู่ฟ้า เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2565

รัฐบาลร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยจัดงานเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2565

เน้นการทำบุญการละเล่นและการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณี ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ แต่งไทยเที่ยววัด” ที่วัด 10 แห่งใน กทม. ได้แก่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหารและวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ระหว่างวันที่ 9-17 เม.ย. 2565

โดยขอให้ประชาชนร่วมกิจกรรมด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

“สื่อสารภารกิจรัฐบาล” กับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220408093418505

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More