ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

29 ตุลาคม 64 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับมอบ ยาฟาแท็บ ฟ้าทะลายโจร  และชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จากคุณสุมัศทนา อุตะมะ ผู้จัดการทั่วไป ตัวแทนบริษัทอีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัด

29 ตุลาคม 64 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับมอบ ยาฟาแท็บ ฟ้าทะลายโจร และชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จากคุณสุมัศทนา อุตะมะ ผู้จัดการทั่วไป ตัวแทนบริษัทอีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัด

29 ตุลาคม 64 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับมอบ ยาฟาแท็บ ฟ้าทะลายโจร จำนวน 840 ขวด และชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จำนวน 3,000 ชุด จากคุณสุมัศทนา อุตะมะ ผู้จัดการทั่วไป ตัวแทนบริษัทอีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัด และคณะ ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และบางส่วนจะได้นำไปสนับสนุนให้กับเรือนจำกลางเชียงราย

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังได้กล่าวขอบคุณ บริษัทอีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัด ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลชาวเชียงรายเป็นอย่างดี โดยจะได้บริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชาวเชียงรายต่อไป

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : Read More