ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย เปิดเวทีประกวดลูกทุ่งแสงสีทูบีนัมเบอร์วัน ครั้งที่ 2 ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย เปิดเวทีประกวดลูกทุ่งแสงสีทูบีนัมเบอร์วัน ครั้งที่ 2 ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย เปิดเวทีประกวดลูกทุ่งแสงสีทูบีนัมเบอร์วัน ครั้งที่ 2 ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

    คืนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวทีกลาง งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย และนายบุญมี แก้วจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมมอบรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันลูกทุ่งแสงสี ทูบีนัมเบอร์วันเชียงราย ครั้งที่ 2

    ในการจัดกิจกรรมการประกวดลูกทุ่งแสงสีทูบีนัมเบอร์วันเชียงราย ครั้งที่ 2 เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เปิดเวทีแก่เยาวชนเชียงรายได้แสดงความสามารถ ศักยภาพ การเป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยมีทีมเยาวชนเข้าประกวดจำนวนมากจากทั่วจังหวัดเชียงราย เพื่อชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และเงินรางวัลทุนการศึกษามูลค่ากว่า 15,000 บาท โดยมีเกณฑ์พิจารณาการประกวด จากการใช้สื่อสัญลักษณ์ในโครงการฯ ประกอบการแสดง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ของท่าเต้นมีรูปแบบการโชว์ที่เหมาะสมกับเพลง การสื่ออารมณ์ร่วมและความสนุกสนานจากแสดงที่ให้ผู้ชมเกิดอารมณ์คล้อยตามมีความสนุกสนาน บันเทิงไปพร้อมกับการแสดงด้วย

    โดยมีผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศได้แก่ การแสดงชุด “เทิงรักไทยหัวใจลูกทุ่ง” จากโรงเรียนเทิงวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ การแสดงชุด “ลูกทุ่งแสงสี เด็กดีดอยแม่สลอง” จากโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ การแสดงชุด “ขุนตาลนัมเบอร์วัน” จากอำเภอขุนตาล

    สำหรับรางวัลชมเชยมี 2 รางวัลได้แก่ การแสดงชุด “เอ็มพีเอส ชาร์รีตี้” จากโรงเรียน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และการแสดงชุด “เวียงกาหลง เอ็มเจเค ทูบีนัมเบอร์วัน” จากโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : Read More