ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมควบคุมโรค ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด

กรมควบคุมโรค ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด

กรมควบคุมโรค ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด

     เมื่อวันที่ (25 พ.ย. 64) นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเครือข่ายการขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด “Empowering & Collaborating For Ending AIDS” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมควบคุมโรค และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเครือข่ายการขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายแพทย์ ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาสังคม ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อเป็นเวทีในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานมุ่งสู่การเป็นจังหวัดยุติเอดส์

     นายแพทย์ วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ และพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาด้าน HIV จนมีผลลัพธ์การเข้าถึงบริการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับรู้สถานะการติดเชื้อเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 87 ในปี พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 98 ในปี พ.ศ. 2563 จำนวนผู้ติดเชื้อที่ทราบสถานะการติดเชื้อ HIV เข้าถึงบริการได้รับยาต้านไวรัส HIV เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 79 ในปี พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 83 ในปี พ.ศ. 2563 ผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัส HIV สามารถลดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดได้สำเร็จ เพิ่มขึ้นร้อยละ 91 ในปี พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 92 ในปี พ.ศ. 2563 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงโอกาสการพัฒนาด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์อย่างต่อเนื่อง ที่เข้าใกล้เป้าหมายการเข้าถึงบริการผู้ที่มีผลเลือด HIV เป็นบวกเข้าสู่ระบบการรักษาและได้รับยาต้านไวรัส และผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับยาต้านไวรัสสามารถ ลดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดได้สำเร็จ ส่งผลให้มีผู้ป่วยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : Read More