ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยกระดับสินค้า เจาะตลาดต่างประเทศด้วย FTA

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยกระดับสินค้า เจาะตลาดต่างประเทศด้วย FTA

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยกระดับสินค้า เจาะตลาดต่างประเทศด้วย FTA

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชน สมายล์บี ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยมี นางณัฐพร มหาภัยไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นายจรัญ ยะม่อนแก้ว นายอำเภอป่าแดด ให้การต้อนรับร่วมเสวนา ยกระดับสินค้า เจาะตลาดต่างประเทศด้วย FTA

     โดยปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำผึ้งอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากเวียดนาม และเป็นอันดับที่ 14 ของโลก ในปี 2564 ไทยส่งออกน้ำผึ้งสู่ตลาดโลก 10,315 ตัน คิดเป็นมูลค่า 22.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2563 โดยมีอาเซียนเป็นตลาดส่งออกสำคัญ (เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์) เป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของการส่งออกไปโลก รองลงมา คือ จีนไทเป สหรัฐอเมริกา จีน และซาอุดีอาระเบีย

     นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ลงพื้นที่อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อเยี่ยมชมการผลิตน้ำผึ้งของวิสาหกิจชุมชนสมายล์บี และจัดเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพน้ำผึ้งไทยสู่การค้าเสรี” ให้กับกลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้ง โดยพบว่าป่าแดดเป็นอำเภอที่มีการเลี้ยงผึ้งกันมาอย่างยาวนานหลายครอบครัว ในช่วงเริ่มเลี้ยงใหม่ๆ เป็นการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายน้ำผึ้งให้กับผู้สนใจนำไปบรรจุขวดและขายต่อ ไม่ได้ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง จึงทำให้ขาดอำนาจการต่อรองราคา ต่อมากลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งจึงได้รวมตัวก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมายล์บี เพื่อนำน้ำผึ้งมาบรรจุขวด ตรวจสอบคุณภาพ และจัดจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงเอง ทำให้สามารถกำหนดราคาจำหน่ายได้ตามต้องการมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น

     สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมายล์ บี มีความสนใจขยายตลาดไปต่างประเทศ โดยเฉพาะไปยังกลุ่มผู้รักสุขภาพในจีนและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดพรี่เมี่ยม จึงได้แนะนำให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานการผลิตอาหาร GMP (Good Manufacturing Practice) และการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP (Good Agricultural Practice) เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออก

     ทั้งนี้ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้แนะนำให้ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ไทยทำกับคู่ค้า เนื่องจากปัจจุบัน 14 ประเทศที่ไทยมี FTA ด้วย ได้แก่ อาเซียน จีน ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และชิลี ได้ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับน้ำผึ้งธรรมชาติที่ส่งออกจากไทยแล้ว ยังเหลืออีก 4 ประเทศคู่ FTA คือ อินเดีย ที่ยังเก็บภาษีนำเข้าน้ำผึ้งในอัตราร้อยละ 60 ญี่ปุ่น ในอัตราร้อยละ 25.5 เกาหลีใต้ ในอัตราร้อยละ 194.4 และเปรู ในอัตราร้อยละ 6 อีกด้วย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : Read More