ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กศน.จังหวัดเชียงราย จัดงานวันครู ระรึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565

กศน.จังหวัดเชียงราย จัดงานวันครู ระรึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565

กศน.จังหวัดเชียงราย จัดงานวันครู ระรึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565

  16 มกราคม 2565 นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธิเปิดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี

   ซึ่งภายในพีธีมีเจริญพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป พิธีระรึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จำนวน 179 ราย ที่ประกอบคุณงามความดี และทำคุณประโยชน์กับการศึกษา จากนั้นรับฟังคำบรรยายให้หัวข้อ พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสุ่สากล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และมุมมองของครูผุ้สร้างคุณภาพคนไทยสุ่สากล ร่วมถึงสร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

   นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานวันครูในครั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านรักษาคุณงามความดีที่ท่านได้ปฏิบัติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน นักเรียนและประชาชนต่อไป

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : Read More