ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

TO BE NUMBER ONE ม.ราชภัฏยะลา คว้ารางวัลพระราชทานระดับภาคใต้ ประจำปี 2565

TO BE NUMBER ONE ม.ราชภัฏยะลา คว้ารางวัลพระราชทานระดับภาคใต้ ประจำปี 2565

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้การนำของผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ได้นำนักศึกษาชมรมเข้าร่วมการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลพระราชทานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปี 2 ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 ซึ่งสามารถเข้ารอบการประกวดฯในระดับประเทศต่อไป

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้น้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นต้นแบบการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220408092738498

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More