ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“วิถีสตรีอมควัน” กำเนิดแฟชั่นเก๋า เขย่าสังคม !!!

“วิถีสตรีอมควัน” กำเนิดแฟชั่นเก๋า เขย่าสังคม !!!

ปัจจุบันปริมาณของผู้หญิงที่สูบบุหรี่มีให้เห็นบ่อยมากขึ้น สมัยนี้เราสามารถเห็นผู้หญิงสูบบุหรี่ตามที่สาธารณะจนถือเป็นเรื่องปกติของสังคม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นชอบและยอมรับในการสูบบุหรี่ของผู้หญิง ซึ่งส่วนใหญ่อ้างถึงความไม่เหมาะสม ไม่เป็นที่พึงกระทำของสุภาพสตรี แต่ในอดีตไม่เป็นเฉกเช่นนั้น?

นับย้อนไปในสมัยรัชกาลที่ 5 สังคมไทยเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตก ซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้านในสังคมไทย

จุดเริ่มต้น

ปลายสมัยรัชกาลที่ 6 ประมาณ พ.ศ. 2468 วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามามีอิทธิพลมาก เกิดการซึมซับวัฒนธรรมของตะวันตกในสังคมไทย ประมาณใน ค.ศ. 1920 (พ.ศ. 2463) แฟชั่นคีบบุหรี่กำลังเป็นที่นิยมของสาวตะวันตกอย่างมาก สาวไทยจึงรับเอาแฟชั่นดังกล่าวเข้ามาและเป็นที่นิยมมากของผู้หญิงในสังคม เห็นได้จากการโฆษณาเชิญชวนให้ผู้หญิงหันมาสูบบุหรี่[1]

การสูบบุหรี่ของผู้หญิงในยุคก่อนที่ถือกำเนิดขึ้นช่วงทศวรรษ 1920 และเป็นที่นิยมสูงสุดในช่วงทศวรรษ 1960 ถือเป็นแฟชั่นแบบหนึ่งในสังคม หากผู้หญิงคนใดสูบบุหรี่จะถือเป็นสาวยุคใหม่ ที่มีความ “เก๋เท่” น่าสนใจ โดยมีความเชื่อว่าบุหรี่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการปลดปล่อย อิสระภาพ และความเท่าเทียมของผู้หญิง นอกจากนี้สรรพคุณของบุหรี่ที่กล่าวอ้างในชาติตะวันตกให้คุณมากกว่าโทษ  อาทิเช่น สูบแล้วผอม ช่วยในการย่อยอาหาร หรือแม้แต่บุหรี่ดีต่อสุขภาพ ฯลฯ และอีกปัจจัยที่ทำให้บุหรี่กลายเป็นแฟชั่นคือภาพลักษณ์ รูปจำ จากดาราดัง นักดนตรี คนมีชื่อเสียง ในยุคนั้นที่ส่วนใหญ่จะสูบบุหรี่กันแทบทั้งสิ้น บุหรี่จึงกลายเป็นแฟชั่นร้อนแรงแห่งยุคกันเลยทีเดียว

คำโฆษณาชวนเชื่อของบุหรี่ในยุคนั้นถือเป็นสิ่งที่แตกต่างจากยุคปัจจุบันและยังเชื้อเชิญให้กลุ่มผู้หญิงสูบบุหรี่อีกด้วย ได้แก่ “สุภาพสตรีควรสูบ… เพราะก้นกรองของ…จะเพิ่มความสวยสง่า ในสังคมเสมอ” โฆษณาชวนเชื่อเหล่านี้เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้แฟชั่นผู้หญิงสูบบุหรี่เป็นที่นิยมในสังคม

การสูบบุหรี่ของผู้หญิงที่เห็นกันมากในปัจจุบัน ไม่ถือเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยแต่อย่างใดเพราะหากดูตามข้อมูลแล้ว จะเห็นได้ว่าแฟชั่นดังกล่าวเกิดขึ้นนานแล้วในสังคม อย่างน้อยๆ ก็ปลายทศวรรษ 2460 เพียงแต่บางช่วงเวลาแฟชั่นดังกล่าวถูกลดบทบาทหรือถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ๆ ฉะนั้นหากคุณเห็นผู้หญิงสูบบุหรี่ “จงรู้ไว้” ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ถึงอย่างนั้นการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเพศใดก็ตาม ล้วนแต่ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีทั้งสิ้น

The post “วิถีสตรีอมควัน” กำเนิดแฟชั่นเก๋า เขย่าสังคม !!! appeared first on Thailand News.