ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมอุตุนิยมวิทยาขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดออกแบบโลโก้ ในโอกาส ครบรอบ 80 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยาขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดออกแบบโลโก้ ในโอกาส ครบรอบ 80 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยาขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดออกแบบโลโก้ ในโอกาส ครบรอบ 80 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา ภายใต้แนวคิด “องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2565

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://tmd.go.th/tmd_80th_logo_compettition.pdf

ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 24 เมษายน 2565 ทางเพจเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา และ เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-366-9301 และ 02-399-4566-74

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More