ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สภากาชาดไทยขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและจองบูชา  “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”  รายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง “อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  (Extended OPD)” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและจองบูชา “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” รายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง “อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ขอเชิญบริจาคและจองบูชา

“พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” (พระ-ไพ-สัด-ชะ-ยะ-คุ-รุ-ไว-ทูน-ระ-ยะ-ประ-พา-ตะ-ถา-คด-พุด-ทะ-เจ้า) พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งการแพทย์ เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง “อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีพุทธาภิเษก วันที่ 7 มิถุนายน 2565 สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษก โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

องค์พระหน้าตัก 21 นิ้ว จัดสร้าง 39 องค์ (ขออภัยค่ะ ยอดจองบูชาเต็มแล้ว)

องค์พระหน้าตัก 9 นิ้ว 5 ธาตุ จัดสร้าง 239 องค์ บูชาองค์ละ 55,000 บาท

รูปหล่อลอยองค์เนื้อทองคำแท้ 96.5% จัดสร้าง 199 องค์ (ขออภัยค่ะ ยอดจองบูชาเต็มแล้ว ณ วันที่ 9/03/65)

รูปหล่อลอยองค์เนื้อเงิน รมดำซาติน 92.5% จัดสร้าง 1,999 องค์ บูชาองค์ละ 2,500 บาท

รูปหล่อลอยองค์เนื้อบรอนซ์ รมดำซาติน จัดสร้าง 19,999 องค์ บูชาองค์ละ 900 บาท

ชุดเหรียญแบน รูปไข่ ครบเบญจธาตุ 5 สี จัดสร้าง 1,999 ชุดๆ ละ 5 องค์ บูชาชุดละ 1,999 บาท

เหรียญแบน องค์นูนเนื้อทองแดง จัดสร้าง 100,000 เหรียญ บูชาองค์ละ 200 บาท

** ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ **

บริจาคและจองบูชาได้ที่

https://bhaisajyaguru.redcross.or.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2256 4440-3, 0 2256 4623

Line : @redcrossfund

email : Shop@redcross.or.th

พระดี พิธีดี วัตถุประสงค์การจัดสร้างดี

#พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า #DonationHUBรับเพื่อให้

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More