ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วธ.ร่วมกับชาวขอนแก่น โชว์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน-ศิลปะนานาชาติ ในงาน “แก่น LAND แคน” ชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติช้อปอาหาร ผลิตภัณฑ์ CPOT สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ ศิลปิน ธุรกิจท่องเที่ยวฯ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วธ.ร่วมกับชาวขอนแก่น โชว์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน-ศิลปะนานาชาติ ในงาน “แก่น LAND แคน” ชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติช้อปอาหาร ผลิตภัณฑ์ CPOT สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ ศิลปิน ธุรกิจท่องเที่ยวฯ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “แก่น LAND แคน” การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและการแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น ผู้แทนจากสถานกงสุล หัวหน้าส่วนราชการ วัฒนธรรมจังหวัด ภาคอีสาน และประชาชน เข้าร่วม ณ ตลาดต้นตาล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
         ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดย ส่งเสริมให้ “วัฒนธรรมกินได้” อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย หรือ CPOT การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการ 5F ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ผ้าไทย การออกแบบแฟชั่น มวยไทย และงานเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดขอนแก่น ที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสมาร์ท ซิตี้ (Smart City) และไมซ์ซิตี้ (MICE City) ช่วยเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และช่วยฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนั้น วธ.จึงร่วมกับจังหวัดขอนแก่น บูรณาการกับภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชนและประชาชนจัดงาน “แก่น LAND แคน” การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและการแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น จังหวัดขอนแก่นขึ้น ระหว่างวันที่ 6-17 เมษายน 2565 ณ บริเวณตลาดต้นตาลและมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อาหาร ศิลปะการแสดง สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม มาเผยแพร่สู่สายตาประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ ศิลปิน ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชน
        ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ศิลปินพื้นบ้าน  และเครือข่ายเยาวชนทางวัฒนธรรม  การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ การสาธิตและออกร้านจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม การเดินแบบแฟชั่นผ้าไทย ผ้าขอนแก่น การจัดจุดเช็คอินแก่นักท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการถ่ายทอดสด ไลฟ์สด การแสดงและนำเสนอผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย เป็นต้น ขอขอบคุณทุกภาคส่วน จังหวัดขอนแก่น สถานกงสุลประเทศต่างๆ ที่ประจำ ณ จังหวัดขอนแก่น อาทิ จีน เวียดนาม ลาว ฝรั่งเศส และเปรู เครือข่ายสภาวัฒนธรรม ภาคเอกชน สมาคม องค์กร เยาวชนและประชาชน ที่ช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม นำเสนอความเป็นไทยผ่าน Soft Power ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรม  ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นสื่อความสัมพันธ์กับมิตรประเทศทั่วโลกได้อย่างแท้จริง 

ข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More