ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.สุโขทัย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 เน้นบังคับใช้กฎหมาย

จ.สุโขทัย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 เน้นบังคับใช้กฎหมาย

จังหวัดสุโขทัยเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เน้นดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย และกลไกทางสังคม เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติทางถนนจากพฤติกรรมเสี่ยง

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย โดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ร่วมกันดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 อย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากการขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด การดื่มแล้วขับ การไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เน้นย้ำทุกหน่วยให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย และกลไกทางสังคม ป้องปราม ตักเตือนผู้ที่พฤติกรรมเสี่ยงอย่างเข้มข้น เพื่อลดจำนวนการอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน ได้ร่วมกันมอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชน เพื่อเป็นขวัญกำลังในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถอีกด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220411101138372

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More