ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พล.อ.ประวิตร  ประชุม “กองทุนกีฬาฯ” เร่งพัฒนากีฬา สู่ความเป็นเลิศระดับสากล  ควบคู่ดูแลสวัสดิการนักกีฬา /นักกีฬาคนพิการ  สร้างขวัญกำลังใจ  ชื่นชมความสำเร็จ ไทยคว้าแชมป์ “AFF FUTSAL 2022” สมัยที่16 ขอบคุณนักกีฬา/ทีมผู้ฝึกสอน สร้างชื่อเสียงประเทศไทย ต่อเนื่อง

พล.อ.ประวิตร ประชุม “กองทุนกีฬาฯ” เร่งพัฒนากีฬา สู่ความเป็นเลิศระดับสากล ควบคู่ดูแลสวัสดิการนักกีฬา /นักกีฬาคนพิการ สร้างขวัญกำลังใจ ชื่นชมความสำเร็จ ไทยคว้าแชมป์ “AFF FUTSAL 2022” สมัยที่16 ขอบคุณนักกีฬา/ทีมผู้ฝึกสอน สร้างชื่อเสียงประเทศไทย ต่อเนื่อง

พล.อ.ประวิตร  ประชุม “กองทุนกีฬาฯ” เร่งพัฒนากีฬา สู่ความเป็นเลิศระดับสากล  ควบคู่ดูแลสวัสดิการนักกีฬา /นักกีฬาคนพิการ  สร้างขวัญกำลังใจ  ชื่นชมความสำเร็จ ไทยคว้าแชมป์ “AFF FUTSAL 2022” สมัยที่16 ขอบคุณนักกีฬา/ทีมผู้ฝึกสอน สร้างชื่อเสียงประเทศไทย ต่อเนื่อง

เมื่อ 11 เม.ย.65,10.00น. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่2/2565  ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด  ผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอเรนซ์

ที่ประชุม ได้รับทราบรายงาน ผลการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการกีฬาของกองทุนฯ ได้แก่ค่ารักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย และเงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีเสียชีวิต ตลอดจนการให้ทุนการศึกษา แก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ประจำปี2564 โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทุน รวม 372 คน จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 206 คน และจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 166 คน ซึ่งปัจจุบันกองทุนฯได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา โดยเป็นทุนต่อเนื่อง(ปี60-63) จำนวน 201 คนแล้ว  รวมถึงรับทราบความคืบหน้ากิจกรรมขับเคลื่อนกีฬามวยไทย ของสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯ ผ่านองค์กรกีฬานานาชาติ ที่ได้รับการรับรองจาก IOC (IFMA) ได้แก่รายการ European Muaythai Championships 2022 ประเทศตุรกี ,รายการ World Expo Dubai ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ รวมถึง การส่งเสริมตำรามวยไทย 9 ขั้น เข้าสู่ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ 

จากนั้นที่ประชุม ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ แผนงานการสนับสนุนระบบการพัฒนานักกีฬา สู่ความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ (เพิ่มเติม) และการพัฒนาบุคลากรกีฬา(เพิ่มเติม) ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ และเห็นชอบการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนกิจกรรม/เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์อาชีพการกีฬา(เพิ่มเติม) รวมทั้งโครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา และเห็นชอบส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ/ระดับชาติ (เพิ่มเติม) พร้อมทั้ง เห็นชอบสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา 8 สมาคม จาก 10 รายการที่ผ่านมา รวมเป็นเงิน 49,050,000 บาท 

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คณะกรรมการฯ และผู้จัดการกองทุนฯ ให้เร่งรัดการบริหารงป.ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามกม. และระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และจะต้องใช้จ่ายงป.อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งต้องให้ความสำคัญ กับการดูแลสวัสดิการ นักกีฬา/ผู้ฝึกสอน และครอบครัว อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ต่อไป ทั้งนี้กองทุนกีฬา จะต้องสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาทุกประเภท ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงสร้างการรับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความตื่นตัวแก่เยาวชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมต่อการพัฒนากีฬา อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กีฬาของชาติ ต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณ นักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย และคณะผู้ฝึกสอน ที่สามารถคว้าแชมป์ รายการ”AFF FUTSAL CHAMPIONSHIP 2022 เป็นสมัยที่16 ของอาเซียน ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เมื่อ 10 เม.ย.65 ที่ผ่านมา ได้อย่างยิ่งใหญ่ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More