ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อบอร์ดเกมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช.

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อบอร์ดเกมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช.

เมื่อวันที่๘ เมษายน ๒๕๖๕ พลตำรวจตรี อรุณ อมรวิริยะกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อบอร์ดเกมป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Board Game Camp) กิจกรรมอบรมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมบอร์ดเกม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช. ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์