ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผวจ.แพร่ เชิญเที่ยว “ขะน๋นหม้อห้อมแป้ ม้วนแต้ปี๋ใหม่เมือง” ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ผวจ.แพร่ เชิญเที่ยว “ขะน๋นหม้อห้อมแป้ ม้วนแต้ปี๋ใหม่เมือง” ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว “ขะน๋นหม้อห้อมแป้ ม้วนแต้ปี๋ใหม่เมือง” เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดแพร่ และเชิญชวนร่วมสืบสานวัฒนธรรมเมืองแป้ ด้วยการนุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง ดำหัวแบบคนเมือง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า “ขะน๋นหม้อห้อมแป้ ม้วนแต้ปี๋ใหม่เมือง” เป็นกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดแพร่ เป็นการขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ การจัดงาน “ขะน๋นหม้อห้อมแป้ ม้วนแต้ปี๋ใหม่เมือง” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2565 ณ ลานวัฒนธรรมหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ทั้งนี้ มีการจำหน่ายสินค้าผ้าหม้อห้อม สินค้าชุมชน สินค้า OTOP ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน แฟชั่นโชว์หม้อห้อม Workshop ผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม กิจกรรมสรงน้ำพระตามประเพณีสงกรานต์ นิทรรศการหม้อห้อมเมืองแพร่ และการจำหน่ายสินค้านาทีทอง

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมเมืองแป้ ด้วยการนุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง ดำหัวแบบคนเมือง รวมทั้งขอให้เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ป้องกันตนเองขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว “ขะน๋นหม้อห้อมแป้ ม้วนแต้ปี๋ใหม่เมือง” เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดแพร่ และเชิญชวนร่วมสืบสานวัฒนธรรมเมืองแป้ ด้วยการนุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง ดำหัวแบบคนเมือง

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220410133310220

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More