ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2565

หนังสือนำส่ง ตรวจราชการ มท เมษายน 2565
ประเด็นตรวจฯ เม.ย. 65 (สมุทรปราการ)
แบบตรวจติดตาม เมษายน 2565

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/