ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นางสุนิสา อนันตกูล ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ นายสมเทพ บุญกว้าง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ณ จุดตรวจสามแยกคลองเก้า หมู่ที่ 2 ถนนบางพลี – ตำหรุ ตำบลแพรกษาใหม่ จุดตรวจป้อมยาม กม.30 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลท้ายบ้านใหม่ และจุดตรวจแยกศรีเทพา บริเวณสี่แยกเทพารักษ์ หมู่ที่ 7 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
โดยการตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจการสวมหมวกนิรภัย เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจร และมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจของวัตถุประสงค์ของจุดตรวจดังกล่าว การสวมใส่หน้ากากอนามัยและใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/