ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงควบคุมเข้มข้นของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ดังนี้
1) สถิติประจำวันที่ 11 เมษายน 2565 ดังนี้
– เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 0 ครั้ง
– ผู้เสียชีวิต จำนวน 0 ราย
– ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 0 ราย
2) ข้อมูลอุบัติเหตุ สะสมช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565
– เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 0 ครั้ง
– ผู้เสียชีวิต จำนวน 0 ราย
– ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 0 ราย
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/