ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันด้านองค์ความรู้ การผลิต การตลาด

แปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันด้านองค์ความรู้ การผลิต การตลาด

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การศึกษาดูงานเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากรเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ระดับประเทศ ปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานของทั้งสองเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม สามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ตลอดจนเป็นที่บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ได้อย่างแท้จริง สำหรับแปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จดำเนินการและบริหารงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอนซึ่งนับเป็นศูนย์เครือข่ายหนึ่งที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ทั้งด้านองค์ความรู้ การผลิตและการตลาด

นายสุวรรณ เทโวขัติ ประธานแปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ กล่าวว่า แปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ ได้สมัคร เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2564 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับวิธีการแปรรูปเป็นไปอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน ทำให้กาแฟเทพเสด็จมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติหอมหวาน มีกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าและปัจจุบันกาแฟเทพเสด็จ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI อีกด้วยข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220416120448377

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More