ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/