ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนช่วงวันหยุดสงกรานต์ 65 เจ็บป่วยฉุกเฉิน ติดโควิด-19 “เข้ารักษา รพ.ทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย”

ประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนช่วงวันหยุดสงกรานต์ 65 เจ็บป่วยฉุกเฉิน ติดโควิด-19 “เข้ารักษา รพ.ทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย”

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า คาดการณ์ว่ายอดผู้ติดเชื้อ หลังเทศกาลสงกรานต์หากไม่มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด อาจทำให้มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 100,000 รายต่อวัน เรื่องดังกล่าว นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกันตน จึงกำชับให้ สํานักงานประกันสังคมเตรียมแผนรับมือต่อการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับสถานพยาบาลกว่า 200 แห่ง เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ยังสถานพยาบาลตามสิทธิ และสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม หรือสถานพยาบาลที่มีศักยภาพทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ สำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้การรักษาหรือสถานพยาบาลแม่ข่าย สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเหลือง สีแดง ให้เป็นไปตามแนวทาง (UCEP PLUS) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยให้ สปสช.เป็น clearing house

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า ขอความร่วมมือสถานพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ ให้การดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 นี้ อย่างเต็มกำลังความสามารถของสถานพยาบาล เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ประกันตน

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More