ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อเปิดแล้ว! แบบไม่ต้องจองคิว

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อเปิดแล้ว! แบบไม่ต้องจองคิว

#กว่าห้าล้านโดสที่บางซื่อ

เปิด Walk in อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ทุกเข็ม ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 2 อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

ประตู 3 อายุตั้งแต่ 5-11 ปี ปรับลดระยะห่างเข็มกระตุ้น ท่านที่ไม่สะดวก มาในวันนัดหมาย โปรดมาหลังวันนัด โดยไม่ต้องแจ้งเลื่อนนัดอีก

ท่านสามารถมารับวัคซีนต่อได้ทุกวันที่ศูนย์เปิดทำการในวันที่มาฉีด โปรดติดต่อ ขอแก้ไขข้อมูลที่จุดลงทะเบียนก่อน ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน AstraZeneca โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียน

————————————

#วัคซีนเข็มที่ 1 สำหรับอายุ 5-11 ปี ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม (PZ-PZ) ฉีดตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง ให้บริการฉีดเข้ากล้ามเต็มโดสเท่านั้นมาพร้อมผู้ปกครองในวันนัดหมาย

เนื่องจากศูนย์ฯใช้ระบบใบนัดออนไลน์ ระยะนัด 8 สัปดาห์ ท่านสามารถตรวจสอบวันนัดครั้งถัดไป ให้กับบุตรหลานของท่าน ผ่านช่องทาง แอพพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ”

Android

https://bit.ly/3wJYsiB

OS

https://apple.co/31O9FmO

———————————————–

วัคซีนเข็มที่ 1 ไม่ต้องจอง ให้ walk in สำหรับอายุ 5-11 ปี ชนิดวัคซีนไฟเซอร์(ฝาสีส้ม) มาพร้อมผู้ปกครอง ติดต่อประตู 3 เท่านั้น ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.

สำหรับอายุ 12-18 ปี ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง (ไฟเซอร์-ไฟเซอร์) มาพร้อมผู้ปกครอง ติดต่อประตู 2 ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.

————————————-

วัคซีนเข็มที่ 1 ไม่ต้องจอง ให้ walk in สำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป เข็มที่ 1 ชนิดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน pfizer หรือเข็มที่ 1,2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์- ไฟเซอร์

ติดต่อประตู 2 เท่านั้น ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.

————————————-

#วัคซีนเข็มที่ 2 ไม่ว่าท่านจะฉีดเข็มที่1มาจากที่ใด ไม่ต้องจอง ให้ walk in  มารับเข็ม 2 อายุ 5-11 ปี ชนิดวัคซีนไฟเซอร์(ฝาสีส้ม) อายุ 12 – 18 ปี

ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเท่านั้น อายุ 18 ปีขึ้นไป เลือกชนิดวัคซีนได้คือ ไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าเซเนก้า ระยะห่างตามระยะนัดของแต่ละวัคซีนในเข็มที่ 1 ในแต่ละสูตร

แนะนำมารับบริการเวลา  บ่ายสองเข็มสองบ่ายสอง เก้าอี้สีแดง

————————————–

สำหรับเข็มที่ 1,2 ทุกชนิดวัคซีน ทุกช่วงอายุ ให้บริการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เต็มโดส เท่านั้น

————————————————

#วัคซีนเข็มที่ 3 เป็นผู้ได้รับเข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม (Sinovac/Sinopharm) ในสูตร SS (Sinovac/Sinopharm – Sinovac/Sinopharm) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน

กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ในสูตร AA (AstraZeneca – AstraZeneca) และสูตร SA (Sinovac/Sinopharm – AstraZeneca) กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

ในสูตร SP (Sinovac/Sinopharm – Pfizer) กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ในสูตร SM (Sinovac/Sinopharm – Moderna) โดยสูตร AA, SA, SP, SM ต้องรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน

กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในสูตร PP (Pfizer – Pfizer) และสูตร AP (AstraZeneca – Pfizer) กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ในสูตร MM (Moderna-Moderna)

และสูตร AM (AstraZeneca-Moderna) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน เด็ก 12-18 ปี รับไฟเซอร์ครบ2 เข็ม มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน

#คนเดิมบางซื่อ

ขณะนี้ได้ทำการนัดให้ผู้ที่เคยฉีดเข็มที่ 2 และส่ง SMS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่ปิดกั้น sms โฆษณาจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

อาจไม่ได้รับ sms จากศูนย์ฯ แต่ท่านสามารถตรวจสอบวันนัดเข็มที่ 3 ผ่านช่องทาง แอพพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ”

Android

https://bit.ly/3wJYsiB

OS

https://apple.co/31O9FmO

หรือท่านที่รับเข็มที่ 2 ในสูตรดังกล่าว ครบตามกำหนดเวลาของแต่ละสูตร จากทุกศูนย์ฉีดทั่วประเทศ หรือพบว่าเลยวันนัดมาแล้ว

สามารถ Walk in มารับเข็มที่ 3 ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.ให้บริการที่ประตู 2

———————————————

#วัคซีนเข็มที่ 4 โดยเป็นผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 เป็นชนิดวัคซีนเชื้อตาย (ซิโนแวค / ซิโนฟาร์ม) และได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ชนิดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า

หรือ ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์น่า (สูตร SSA , SSP, SSM) จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และยังไม่ได้รับเข็มที่ 4 จากที่ใด คนเดิมบางซื่อ

ศูนย์ฯบางซื่อได้ทำการนัดหมายเข็มที่ 4 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ และส่งSMS แจ้งเตือนวันนัดเข็ม 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่ปิดกั้นโฆษณาอาจไม่ได้รับ sms แต่ท่านสามารถตรวจสอบวันนัด

ผ่านช่องทาง แอพพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ” แล้วมารับวัคซีนตามวันนัด

Android

https://bit.ly/3wJYsiB

OS

https://apple.co/31O9FmO

เข็มที่3 ในสูตร AAP,AAM โดยรับแอสตร้ามาแล้ว 2 เข็ม รับเข็ม3 เป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา มาแล้ว 120 วัน หรือท่านที่รับเข็มที่ 3 ในสูตรดังกล่าวเกินกำหนด จากทุกศูนย์ฉีดทั่วประเทศ

หรือพบว่าเลยวันนัดมาแล้ว สามารถ Walk in มารับเข็มที่ 4 ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น. ให้บริการที่ประตู 2

————————————-

พร้อมให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น(3,4)

3 รูปแบบดังนี้

1. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM) ขนาดยาปกติ 30 mcg/dose เป็นรูปแบบปกติ ที่ให้บริการหลักของศูนย์ฯบางซื่อ

2. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM) ครึ่งโดส ขนาดยา 15 mcg/dose

3. การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (Intradermal : ID) ขนาดยา 10 mcg/dose หากท่านต้องการรับบริการในข้อ 2-3

โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ #ตรงจุดคัดกรอง เพื่อเข้าไปฉีดที่จุดเฉพาะ ที่โซนประตู 2 ทั้งนี้การรับวัคซีน อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

—————————————-

1. #ท่านที่มาตรงตามวันนัด เพื่อความรวดเร็ว โปรดแสดง แอพพลิเคชั่น Vaccineบางซื่อ / คิวอาร์โค้ดจากเครือข่ายโทรศัพท์ / ใบนัด สามารถรับใบคัดกรองในจุดที่ 1 แล้ว #ไปจุดฉีดยาได้เลย

2. ผู้ที่มาหลังวันนัด / เลยวันนัดไปแล้ว / ใบนัดหาย เข้าประตูตามชนิดยาที่ต้องการ รับใบคัดกรองจุดที่ 1 >> ไปจุดลงทะเบียนจุดที่2 >> ไปจุดฉีดยาจุดที่ 3

มาหลังวันนัดได้โดยไม่ต้องแจ้งเลื่อนนัด ***ไม่มีบริการเลื่อนนัดเข้าก่อนวันนัด *** แต่สามารถรับวัคซีน หลังจากเลยวันนัดไปแล้วได้

—————————————————

เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

+++++ รับเอกสารใบรับรองการฉีดเมื่อครบ 2 เข็ม

ที่ไลน์ / แอพพลิเคชั่น หมอพร้อม https://line.me/R/ti/p/%40475ptmfj

ประวัติการรับวัคซีนจะปรากฏในแอพ หมอพร้อม หลังจากวันที่ฉีดไปแล้ว 1 วัน หากไม่พบประวัติการรับวัคซีนในแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม หรือแอพพลิเคชั่น Vaccine บางซื่อ

หรือต้องการ #แก้ไขข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ โปรด ส่งข้อมูลผ่านลิงก์ https://forms.gle/j1nMWFuYGNu17Lms5

หรือติดต่อ Line @SKINTHAILAND https://lin.ee/Bf8h32D

กรณีขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (ต่างชาติ/ต่างด้าว) ให้ดำเนินการดังนี้

1. กรอกรายละเอียดใน https://forms.gle/GKfjT2BNhHcP8TFh8 เพื่อขอรับเลข 13 หลัก (กระทรวงสาธารณสุข หรือ CID) ที่ใช้ในประเทศไทย

2. นำเลข 13 หลักไปสมัคร หมอพร้อม โดยสมัครผ่าน Application “หมอพร้อม” เท่านั้น ไม่สามารถสมัครผ่านไลน์หมอพร้อม

3. ใบรับรองการฉีดวัคซีนจะอยู่ใน #หมอพร้อม ของท่านหากต้องการข้อมูลการรับวัคซีนในหมอพร้อมหรือต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวอย่างเร่งด่วน

ติดต่อ ศูนย์ฯ ประตู 2 จุดแก้ไขข้อมูล เวลา 13.00-16.00 น.

———————————————————

** ท่านที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 โปรดรักษาตัวให้หายก่อนรับวัคซีน หลังจากหายแล้ว อย่างน้อย 30 วันจะสามารถรับวัคซีนได้

** ท่านที่อยู่ระหว่างกักตัว แม้จะได้รับ sms หรือตรงวันนัดฉีด ยังไม่ต้องมารับวัคซีน โปรดกักตัวจนครบเวลาและตรวจพบว่าไม่ติดเชื้อโควิด 19 จึงจะรับวัคซีนได้ โดยนำ qr code / ใบนัดเดิมมารับบริการ

กรณีมีโรคประจำตัว รับประทานยารักษาโรคประจำตัวสม่ำเสมอ ไม่ต้องหยุดยาก่อนมารับวัคซีน

-แนะนำให้นำประวัติโรคประจำตัวที่กำลังรักษาอยู่มาด้วย(ถ้ามี)

-แนะนำให้นำยาที่ทานประจำพร้อมซองยาที่มีชื่อชัดเจนมาด้วย

-แนะนำผลการตรวจเลือด/ตรวจสุขภาพล่าสุด (INR, Platelet count ฯลฯ) มาด้วย

– กรณีแพ้ยา >> แนะนำให้นำบัตรแพ้ยาที่สถานพยาบาลออกให้มาด้วย

– กรณีเป็นโรคที่อาการไม่คงที่ >> แนะนำให้ขอใบรับรองแพทย์จากแพทย์ที่รักษาโรคประจำตัวมาด้วย

#พกบัตรประชาชน

มีรถเข็นให้บริการที่ประตู 2 และ 3 แจ้งน้องๆจิตอาสาตรงทางเข้า

พกปากกาส่วนตัวจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดการสัมผัส

ข้อมูล FB CVC กลางบางซื่อ

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More