ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“กอช. เชิญชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลานตั้งแต่อายุ 15 ปี มีเงินล้านไว้ใช้ในอนาคต”

“กอช. เชิญชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลานตั้งแต่อายุ 15 ปี มีเงินล้านไว้ใช้ในอนาคต”

กอช. เชิญชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลาน หรือน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อวางแผนความมั่นคงการเงินในอนาคต เดือนละ 1,100 บาท หรือไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐตามช่วงอายุ

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลาน หรือน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อวางแผนความมั่นคงการเงินในอนาคต เดือนละ 1,100 บาท หรือไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐตามช่วงอายุ สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี  ผู้ที่สนใจตรวจสอบสิทธิ์และคุณสมบัติก่อนการสมัครสมาชิกได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000
นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  เปิดเผยว่า  กอช. เชิญชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลาน หรือ น้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป วางแผนความมั่นคงทางการเงินในอนาคต เดือนละ 1,100 บาท หรือปีละไม่เกิน 13,200 บาท พร้อมรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐในเดือนถัดไปตามช่วงอายุ สูงสุด 1,200 บาทต่อปีหรือคิดเปรียบเทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุดประมาณ 9%  ทั้งนี้เมื่อสมาชิกออมจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะมีเงินรวมในบัญชีประมาณ 1.5 ล้านบาท โดยจะได้รับจาก กอช. เป็นเงินบำนาญเดือนละประมาณเจ็ดพันกว่าบาท
                   
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถคำนวณเงินบำนาญ ตรวจสอบสิทธิ และสมัครสมาชิก ได้ที่แอปพลิเคชัน กอช. หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา รวมทั้งไปรษณีย์ไทย สหกรณ์ชุมชนที่เข้าร่วม เซเว่น-อีเลฟเว่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000
“คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”

ข้อมูล 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/53669

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More