ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อม นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลา 1 แก้ปัญหาภาวะถดถอยของผู้เรียน

ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อม นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลา 1 แก้ปัญหาภาวะถดถอยของผู้เรียน

ผอ.สพป.ยะลา 1 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อม นักเรียน โรงเรียนในสังกัด แก้ปัญหาภาวะถดถอยของผู้เรียน

วันนี้18 เมษายน 2565 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของผู้เรียน ในช่วงปิดภาคเรียน 2/2564 ตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยของผู้เรียน ลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้ เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับระดับชั้นเรียน และสามารถแก้ไข พัฒนาปรับปรุง ก่อนการเลื่อนชั้นได้

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำคณะครู ให้ความสำคัญในการฟื้นฟูความรู้ของนักเรียนทุกคน โดยจัดหาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวิธีการต่างๆ มองหาวิธีการนำความรู้ ผนวกกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาผสมผสานในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ อ่านออก เขียนได้ ตามระดับชั้นเรียน เพื่อชดเชยการเรียนรู้ ที่สูญเสียไปในช่วงการปิดภาคเรียน ให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนปีการศึกษาต่อไป พร้อมทั้งให้กำลังใจกับคณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนประชาอุทิศ โรงเรียนบ้านบันนังบูโย โรงเรียนบ้านกะตูปะ และ โรงเรียนบ้านพงยือไร อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220418164226107

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More