ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสรายาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสรายาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรเข้าร่วม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เขต 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาสมุทรปราการ ร่วมกันจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 ให้เกิดความเรียบร้อย สมพระเกียรติ โดยปฏิบัติพร้อมเพรียงกันทุกหน่วยงานในสังกัด และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงกำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น 57 ราย แยกเป็น สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 19 ราย สพป.สมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 29 ราย และ สพม.สมุทรปราการ จำนวน 9 ราย


เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/