ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดินหน้าสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดินหน้าสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานั้น ได้มีการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ภายใต้ “วิถีชีวิตใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ซึ่งในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนด รถจักรยานยนต์ยังเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงคือการขับขี่โดยไม่สวมหมวกนิรภัยและดื่มแล้วขับ

สำหรับปีนี้มีการเรียกตรวจยานพาหนะกว่า 2,700,000 คัน เพิ่มจำนวนขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมีผู้ถูกดำเนินคดีกว่า 400,000 ราย เพิ่มขึ้นกว่า 28,000 ราย ทั้งนี้ ตัวชี้วัดในภาพรวมพบว่าจำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ตามที่ตั้งเป้าไว้ แต่ในส่วนของจำนวนผู้เสียชีวิตจากการไม่สวมหมวกนิรภัยพบว่าแม้จะลดลง แต่ลดลงเพียงร้อยละ 3 รวมถึงความรุนแรงของการเกิดอุบัติพบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้จะต้องมีการหามาตรการรณรงค์และแก้ไขปัญหาต่อไป อย่างไรก็ตาม นอกจากการบังคับใช้กฎหมายแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับตัวเอง การนำความรักความห่วงใยของครอบครัวมาช่วยในการสร้างความตระหนักรู้

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังฝากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและเพิ่มความระมัดระวัง รวมถึงเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง.

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220419092340228

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More