ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดแพร่จึงกำหนดประกอบพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่หอประชุมตรีเทพ สถาบันสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำวางพวงมาลาถวายราชสัการะ และจุดธูปเทียนเครื่องวทองน้อย หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ

สำหรับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา และพระวิสุทธิกษัตริย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ.2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก มีพระเชษฐภคินีคือ พระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชาคือ สมเด็จพระเอกาทศรถ (พระองค์ขาว) และเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระนามของพระองค์ปรากฏในลายลักษณ์อักษรหลายฉบับ เช่น พระนเรศ วรราชาธิราช, พระนเรสส, องค์ดำ จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าพระนามนเรศวรได้มาจากที่ใด สันนิษฐานเบื้องต้นว่า เพี้ยนมาจากสมเด็จพระนเรศ วรราชาธิราช มาเป็นสมเด็จพระนเรศวร ราชาธิราช เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2133 สิริรวมการครองราชย์สมบัติ 15 ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More