ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“แต้มสีขาว-แดง” ปลุกกระแสวินัยจราจรยะลา เยาวชนสำนึกรักท้องถิ่น วอน หยุดรถให้ประชาชนข้ามทางม้าลาย ลดอุบัติเหตุ

“แต้มสีขาว-แดง” ปลุกกระแสวินัยจราจรยะลา เยาวชนสำนึกรักท้องถิ่น วอน หยุดรถให้ประชาชนข้ามทางม้าลาย ลดอุบัติเหตุ

กลุ่มเยาวชน นับสิบคนจากค่ายเยาวชนสำนึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์รุ่นที่ 17 / 2565 เทศบาลนครยะลา ได้ร่วมกันลงพื้นที่ บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ทาสี เครื่องหมายจราจรขาว-แดง ห้ามจอด ที่ฟุตบาท ริมถนนภายในเขตเทศบาลนครยะลา หลังจากได้เลือนรางไป เพื่อให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ได้มองเห็นสีจราจรอย่างเด่นชัด และปฎิบัติตามวินัยการจราจร โดยมี พี่เลี้ยงจากทางเทศบาลนครยะลา คอยสอนวิธีการทาสี รวมทั้ง คอยปิดกั้นการจราจร ในช่วงที่มีการทาสี เพื่อให้เยาวชนมีความปลอดภัย

สำหรับการทำกิจกรรมของเยาวชนฯ ก็จะแบ่งกลุ่ม หมุนเวียนกันออกปฎิบัติหน้าที่บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ มีทั้งการทาสี การางทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และ อื่นๆ นอกจากนี้ ก็จะมีการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ การปฎิบัติงานในส่วนต่างๆ ของเทศบาลฯ ในการบริการประชาชน ซึ่งในช่วงแรก กลุ่มเยาวชนได้เข้าค่ายฝึกอบรมทักษะเรียนรู้ การพัฒนาทักษะความคิด การสร้างภาวะผู้นำ การปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นเยาวชนจิตอาสาดูแลพัฒนาชุมชนสังคม ไปแล้ว

เยาวชนสำนึกรักท้องถิ่น ต่างบอกว่า การได้เข้าร่วม โครงการนี้ ทำให้ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย การทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างความรัก ความสามัคคี นอกจากนี้ ก็ยังได้มีเงินไปช่วยพ่อ แม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับการเรียน รวมถึง ได้นำเงินไปบริจาคให้เด็ก ๆ ที่ลำบากกว่า ด้วย

ในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะทางม้าลาย ในห้วงที่ผ่านมา นั้น เยาวชนจาก โรงเรียน คณะราษฎรบำรุงยะลา บอกว่า อยากให้ช่วยกันรณรงค์ในการใช้ทางม้าลาย มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน ร่วมด้วยช่วยกัน จ.ยะลา จะได้ไม่มีอุบัติเหตุในกรณีนี้

ขณะที่ ทางด้านเยาวชน จากโรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้ฝากให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ขับช้าๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ถ้ามีคนยืนอยู่ทางม้าลายก็ควรจะหยุดรถให้ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน”

ค่ายเยาวชนสำนึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์ เป็นโครงการที่ทางเทศบาลนครยะลา เปิดโอกาสให้เยาวชนจากสถานศึกษา ต่างๆ ได้เข้ามาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เยาวชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเทศบาลฯ เกิดความสมานฉันท์และมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนให้เยาวชนได้มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียน ห่างไกลจากยาเสพติดและแหล่งอบายมุข สำหรับ 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีสถานการณ์โควิดรุนแรง ทำให้ต้องงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวไป เพื่อป้องกัน ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ ได้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และจะไปสิ้นสุดในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 รวม 27 วัน โดยมี เยาวชนเข้าร่วม จำนวน 180 คน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220419091528224

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More