ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วิทยาลัยอันดามันอานาโตเลียนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ส่งต่อปัจจัยยังชีพให้แก่ชาวไทยมุสลิมที่ยากจนขัดสนในพื้นที่จังหวัดสตูล 200 ราย จากมูลนิธิอูมูดา โคซารา ประเทศตุรกี ตามแนวทาง “คนสตูลไม่ทิ้งกัน”

วิทยาลัยอันดามันอานาโตเลียนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ส่งต่อปัจจัยยังชีพให้แก่ชาวไทยมุสลิมที่ยากจนขัดสนในพื้นที่จังหวัดสตูล 200 ราย จากมูลนิธิอูมูดา โคซารา ประเทศตุรกี ตามแนวทาง “คนสตูลไม่ทิ้งกัน”

วันนี้ (19 เม.ย. 65) ที่บริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอันดามันอนาโตเลียนจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล จัดพิธีมอบปัจจัยยังชีพช่วยเหลือให้แก่ผู้ยากจนขัดสนในจังหวัดสตูล จำนวน 200 คน โดยมีนายอรุณ อุมาจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล , กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย , คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล , ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดามันอนาโตเลียนจังหวัดสตูล ร่วมมอบ

นายอูมัร ฮาเก็ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดามันอนาโตเลียนจังหวัดสตูล กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิอูมูดา โคซารา ประเทศตุรกี ได้ส่งมอบปัจจัยยังชีพผ่านวิทยาลัยฯ เพื่อส่งต่อให้แก่ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดสตูลที่ยากจนขัดสน จำนวน 200 ชุด ประกอบด้วยข้าวสาร จำนวน 10 กิโลกรัม และเครื่องอุปโภค-บริโภค 11 รายการ โดยประสานให้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล มอบหมายให้มัสยิดใน 7 อำเภอของจังหวัดสตูล คัดเลือกผู้ยากจนขัดสนเพื่อรับปัจจัยยังชีพดังกล่าว ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ในภาคเช้า 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง , อำเภอควนกาหลง , อำเภอควนโดน และอำเภอท่าแพ จากนั้นภาคบ่าย ณ อาคารอเนกประสงค์อำเภอละงู อีก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอละงู , อำเภอทุ่งหว้า , อำเภอมะนัง

ด้านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า ด้วยความปรารถนาดีจากอูมูดา โคซารา ประเทศตุรกี ส่งปัจจัยยังชีพให้แก่ผู้ยากจนขัดสน สอดคล้องกับโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โครงการ “คนสตูลไม่ทิ้งกัน” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือแบ่งปันปัจจัยยังชีพให้แก่ประชาชนมีฐานะยากจน เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลในเดือนรอมฎอน เดือนแห่งการให้ ยิ่งให้ ยิ่งได้บุญ และยังสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดสตูลด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220419120554314

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More