นายกรัฐมนตรี เชื่อมั่น Thailand Pavilion ในงานมหกรรมพืชสวนโลก EXPO 2022 จะโชว์ศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่น ต่อยอดเป็นความร่วมมือทางธุรกิจ

นายกรัฐมนตรี เชื่อมั่น Thailand Pavilion ในงานมหกรรมพืชสวนโลก EXPO 2022 จะโชว์ศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่น ต่อยอดเป็นความร่วมมือทางธุรกิจ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบถึงการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ที่ได้เปิดพื้นที่การจัดแสดงพืชผลทางการเกษตรไทย ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Exposition 2022 ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 14 เมษายน ถึง 9 ตุลาคม 2565 ณ เมือง Almere (อัลเมอเร่) ประเทศเนเธอร์แลนด์

นายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นในศักยภาพ ความตั้งใจทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน และประสบการณ์ที่หน่วยงานไทยมีในการจัดงานแสดงลักษณะนี้ ตลอดจนเอกลักษณ์ ความพิเศษในความเป็นไทย ว่าจะสามารถดึงดูดความสนใจผู้เข้าร่วมงาน และสามารถต่อยอดเป็นความร่วมมือทางธุรกิจที่แปรเป็นเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการร่วมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ครบรอบ 418 ปี ในปี 2565 นี้ ภายใต้แนวคิดหลัก “TRUST Thailand” โดยได้นำเสนอนโยบาย BCG model และนโยบาย 3S (3S : Safety, Security and Sustainability) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักในการจัดงานของเนเธอร์แลนด์ “Growing Green Cities” เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับเมืองแห่งอนาคต

โดยในส่วนของ “Thailand Pavilion” ประเทศไทยนำเสนอความก้าวหน้าของนวัตกรรมด้านอาหาร และสินค้าเกษตรของไทย การพัฒนากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและคุณภาพของไทย เพื่อแสดงถึงความพร้อมของไทยทั้งภาคบริการ ภาคการเกษตร และด้านการท่องเที่ยว พร้อมกับการเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สู่การรับรู้ของผู้เข้าชมงานกว่า 2 ล้านคน จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ ไทยได้นำกล้วยไม้พันธุ์แวนด้า ที่กำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศมาจัดทำเป็นซุ้มสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่มีความสูงกว่า 5 เมตร รวมถึงพืชประดับอื่น ๆ ที่สร้างเม็ดเงินปีละไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ จะหมุนเวียนจัดแสดงตลอดระยะเวลาการจัดงาน โดยเฉพาะในวันที่ 28 กรกฎาคม จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่งดงาม เช่น นาฏศิลป์ การแกะสลัก รวมถึงการนวดแผนไทย ซึ่งจะจัดต่อเนื่องตลอด 1 สัปดาห์

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมบูรณาการการทำงาน และนำเสนอ “Thailand Pavilion” ได้อย่างสวยงาม ซึ่งเชื่อมั่นว่า เอกลักษณ์ ประเพณี ความเป็นไทย ประกอบกับ ศักยภาพพัฒนาการในทุกด้านของไทยจะเป็นที่ชื่นชมของผู้เข้าชม และสร้างความเชื่อมั่น ต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ การค้า การลงทุน เปิดโอกาสให้ประเทศไทยในอีกหลายมิติ”

ทั้งนี้ เชิญชวนผู้ที่สนใจมาเที่ยวชม Thailand Pavilion ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. และสามารถติดตามรับชมได้ทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.thailandfloriade2022.com เพื่อเป็นกำลังใจการทำงานของคนไทย
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220419094937244

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More