ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ รวมพลังบวร “สร้างบ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 10 อำเภอท่าคันโท” ตามโครงการ “พลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน”

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ รวมพลังบวร “สร้างบ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 10 อำเภอท่าคันโท” ตามโครงการ “พลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน”

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านอบอุ่นในธรรม หลังที่ 10 อำเภอที่ 10 ตามโครงการ “พลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบให้แก่นางสาวตะวัน วงศ์มณี บ้านเลขที่ 29 บ้านน้อยนามูล หมู่ที่ 13 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งนางสาวตะวัน วงศ์มณี เป็นบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียร ประหยัดอดออม เป็นผู้ที่มีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเสียสละต่อคนในชุมชนจนเป็นที่ยอมรับนับถือ และมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา อำเภอท่าคันโทจึงได้คัดเลือกให้เป็นบุคคลผู้ได้รับเมตตาในการสร้างบ้านในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความเมตตาสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านจาก “โครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยพระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการ และญาติธรรม เพื่อมอบให้ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นหลังที่ 10 อำเภอที่ 10 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยท่านได้เมตตา เป็นงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งทุกภาคส่วนของอำเภอท่าคันโท เทศบาลตำบลนาตาล ผู้นำตำบลนาตาลทุกหมู่บ้าน และชาวบ้านในชุมชนร่วมกันออกแรงในการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 จนกระทั่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 7 เมษายน 2565 งบค่าวัสดุได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยพระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการ เป็นเงิน102,490 บาท ค่าอาหาร ค่าแรงงาน และค่าปรับปรุงดินที่ชุมชนร่วมกันสมทบทุนในการก่อสร้างโดยไม่คิดราคาค่าจ้าง ประมาณมูลค่า เป็นเงิน 47,000 บาท รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 149,490 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่รวมพลังก่อให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นการรวมพลังด้วยจิตอาสา สละเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังใจ ให้เกิดเป็นพลัง รู้รักสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน ก่อสร้างบ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 10 จนเสร็จสมบูรณ์ นับว่าเป็นคุณงามความดีที่ทุกฝ่าย ได้มอบให้แก่เจ้าของบ้านโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่เติมเต็มให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส เพื่อสร้างเสริมบุญกุศลให้กับผู้มอบ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้รับมอบรวมถึงเป็นการรวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน และสร้างเสริมเพิ่มสุขให้กับทุกฝ่าย ซึ่งในพิธีมอบบ้านในวันนี้ ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนทำบุญผ้าป่าเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการฯ ในสนับสนุนกิจกรรมสร้างบ้านอบอุ่นในธรรม หลังที่ 11 และหลังที่ 12 ในพื้นที่อำเภอนาคู และอำเภอสหัสขันธ์ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสมทบทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 34,209 บาท

 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More