จังหวัดสุรินทร์จัดอบรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

จังหวัดสุรินทร์จัดอบรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ โดย กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางอรุณี อินยาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม มีเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการฝึกอบรม

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุขดำรง โสมรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและความปลอดภัย บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ จำกัด (ประเทศไทย) และ นางลัดดาพร ชานันโท หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย คือ บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด และ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ตั้งเป้าการดำเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงงาน บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220419140457348

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More