ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปัตตานี-จิตอาสาพระราชทานโครงการ 1 อำเภอ 1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา

ปัตตานี-จิตอาสาพระราชทานโครงการ 1 อำเภอ 1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงานว่า วันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ ฟาร์มตัวอย่างบ้านลุตง อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปัตตานี โครงการ 1 อำเภอ 1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 90 พรรษา นับเป็นมหามงคลพิเศษอย่างยิ่ง ส่วนราชการ/หน่วยงาน และประชาชนร่วมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ/พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดทั้งปี 2565

รวมถึงร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้/เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ และพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้เกิดการพัฒนา และความผาสุกของประชาชนชาวไทย/และความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศ และเพื่อให้เยาวชน ประชาชนคนไทย ทั้งรุ่นปัจจุบัน และรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้จากโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ/พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงมีพระราชดำริ ให้ตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านลุตง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลานอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ราษฎรมีงานทำ มีรายได้และได้รับความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างสงบสุข เพื่อน้อมสำนึก/ในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

สำหรับกิจกรรมวันนี้ จิตอาสาพัฒนาได้ร่วมกันปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืดลงในสระน้ำ และปลูกต้นไม้บริเวณรอบขอบสระน้ำภายในฟาร์มตัวอย่าง บ้านลุตง อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ สอดคล้องกับโครงการต่าง ๆ ของพระองค์ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผลให้เจริญเติบโต เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220419123600329

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More